Pontrendszer

 

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer

 

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. módosított törvény és végrehajtási rendeletének módosítása érvényes: 2013. július 01-től!!!

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy meghaladja a 18 pontot, akkor a Nyilvántartónak 3 napon belül értesítenie kell a Közlekedés-igazgatási Hatóságot, azaz az Okmányirodát, mely gondoskodik a vezetői engedély visszavonásáról.

Ne várja meg a vezetéstől eltiltó okmányirodai határozatot!

A járművezető kérelmére írásban, postai úton tájékoztatást kaphat a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról (évente egyszer ingyenes!):

Belügyminisztérium Nyilvántartási Főosztályától

1097 Budapest, Balázs Béla u. 35. vagy: 1476 Budapest, Pf. 281

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ill.

Ügyfélkapun keresztül: https://epapir.gov.hu/ oldalon.

Ha ide bejelentkezett, indítsa el a kitöltést az ÚJ LEVÉL ÍRÁSA ablakban... a 

TÉMACSOPORT-ból válassza ki az Adatigénylés-t, majd az

ÜGYTÍPUS-ból,  válassza ki a Közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott saját adatokról tájékoztató kérés fület, ezt követően a

CÍMZETT legyen a BM Belügyminisztérium ....

 

A beküldött kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a járművezető személyes adatait, (név, szül.hely, idő, anyja neve)
  • a sajátkezű aláírását, valamint
  • lakcímét vagy levelezési címét.

A kapott igazolással a járművezető nyilvántartott pontjainak a számát önkéntes utánképzésen való részvételével csökkentheti Feltárás nélkül. Beosztásra kerül egy 2x6 órás, látogatásköteles, un. III-as programra! Ennek díja egységesen: 69.000.- Ft

Ezáltal a nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9-cel, 14-17 pont között 6 ponttal csökkentheti, évente egyszer!

A törvény szerint három év a pontok "szavatossága”! Csak ennek elteltével törlik őket a rendszerből.

Optimális esetben 13 büntetőpont elérésekor értesítést kap a szabálysértéseiről.
Mindez azért fontos, mert így Önnek lehetősége van arra, hogy minél hamarabb elkezdhesse a pontszám csökkentését eredményező önkéntes utánképzést.

A pontrendszer szigorításától a vezetési morál – és ezzel együtt a közlekedésbiztonság – javulását várják.

 

Kivonat a törvényből:

A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekményekhez rendelhető pontok száma:

- gondatlan bűncselekmények elkövetése esetén:                                                                                            9 pont,

- szándékos bűncselekmények esetén:                                                                                                          11 pont,                   

Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében)

[a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §]


11

Közúti veszélyeztetés

(Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §)

Járművezetés ittas/bódult állapotban

(Btk. 236/237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §)

Járművezetés tiltott átengedése

(Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 189. §)

Cserbenhagyás

(Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §)

Közúti baleset okozása

(Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §)

9

 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések:

- szabálysértések elkövetése esetén:                                                                                                  1-8 pont,

- közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén:                                                                      1-9 pont szabható ki.

 

Tényállás:

Pontszám:

Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.]

6

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (2) bek.]

6

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.]

5

A közúti közlekedés rendjének megzavarása:

A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén[SzR. 46. § (1) bek.]


6

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén [SzR. 48. § (1) bek.]

A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]


5

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) [SzR. 47. § (1) bek.]

 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül
amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 54. § (1) bek.]:

Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban (A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5:) KPM-BM együttes rendelet, továbbiakban: KRESZ), [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont]

6

Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt[ KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja]

Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy ]jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]

A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont]

Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pontja]

Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]

A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bekezdés]

5

Irányjelzés szabályainak megszegése [KRESZ 29. §]

3

Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § .(1) –(4) bek.]

A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7) - (9) bek.]

Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bekezdés]

Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bekezdés c)-m), o)-u), y), valamint -z/1) és z/2) pont]

Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bekezdés d) pont]

2

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bekezdés c) k) pont]

Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható!

1

Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bekezdés]
A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Tényállás:

Bírság összege forintban:

Pontszám:

Az autópálya leállósávján történő haladás [K.R. 5. melléklet, 1. pont]

150 000.-

6

Megállás az autópálya úttestén és leállósávján [K.R. 5. melléklet, 2. pont]

100 000.-

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 1. pont]

50 000.-

4

A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 2. pont]

 

A járművel történő
megállásra és várakozásra:

A közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet:

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A megállás tilalmára

15. § (1) bekezdés a) pont

15. § (4), (7) bekezdése, ha az az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozik

40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m, pont

40. § (8) bekezdés, a pont

30 000.-

6

 

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

lakott területen

48. § (4) bekezdés

15 000.-

3

járművezető

lakott területen kívül

30 000.-

autóúton, autópályán

40 000.-

5

 

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető :

A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség

9. § (4) bekezdés c), d) pont

100 000.-

8

járművezető

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rend

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

 

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma (Ittas vezetés")

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg a 0,500 véralkohol koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

150 000.-

6

járművezető

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,500 véralkohol koncentrációnál magasabb, de 0,800 véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek

200 000.-

8

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke meghaladja a 0,800 véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

300 000.-