A közlekedési pontrendszer

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény és végrehajtási rendeletének módosítása

Érvényes: 2013. július 01-től!!!

Az Országgyűlés nagy többséggel ismét elfogadta a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítását.

A kormány azért döntött a pontrendszer felülvizsgálatáról, - s terjesztette az országgyülés elé elfogadásra -  mert tűrhetetlen, hogy miközben félmillió vezetőnek van minimum 1 büntetőpontja, eddig kevés embernek vonták vissza a jogosítványát, mely az évek során elérte vagy túlhaladta a kritikus 18-as ponthatárt.

A közúti közlekedési pontrendszerről szóló törvény, újra emelte a közlekedési bűncselekményekért, szabálysértésekért kiszabható pontokat, ill. átrendezte azokat.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy meghaladja a 18 pontot, akkor a Nyilvántartónak 3 napon belül értesítenie kell a Közlekedés-igazgatási Hatóságot, azaz az Okmányirodát, mely gondoskodik a vezetői engedély visszavonásáról. Itt előzetesen is érdeklődhet!

A járművezető nyilvántartott pontjainak a számát több képzőszerv, így az AGGOD BT által szervezett utánképzésen való önkéntes részvételével is csökkentheti.

Ezáltal a nyilvántartott pontok száma 12 pontig kilenccel, 13-17 pont között 6 ponttal csökkenthető!

A törvény szerint három év a pontok "szavatossága”! Csak három év elteltével törlik őket a rendszerből.

Oőtimális esetben már 12 büntetőpont elérésekor értesítést kap a szabálysértő.

Mindez azért fontos, mert így a vezetőnek, s így lehet, hogy Önnek is, lehetősége van arra, hogy minél hamarabb elkezdhesse a pontszám csökkentését eredményező önkéntes utánképzést. Erre az aggod.mihaly@gmail.com címen már jeletkezhet is!

A pontrendszer szigorításától a kormány, és az országgyülés a vezetési morál – és ezzel együtt a közlekedésbiztonság – javulását várja.

 A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények:

Tényállás:                                                                                                                                   Pontszám:

 Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében)
[a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §]
11
 Közúti veszélyeztetés
(Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §)
 Járművezetés ittas/bódult állapotban

(Btk. 236/237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §)

 Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 189. §)
 Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §)
 Közúti baleset okozása

(Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §)

9

 A kormány döntött a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló ) kormányrendelet módosításáról.

Emelte a közlekedési szabálysértésekért kiszabható pontszámot. A szabálysértésekért így a korábbiak helyett, maximálisan 6 pont szabható ki. 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések:

 Tényállás:
Pontszám:
  Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.] 6
 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:
 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (2) bek.] 6
 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.] 5
 A közúti közlekedés rendjének megzavarása:
A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén [SzR. 46. § (1) bek.]
6
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén [SzR. 48. § (1) bek.]
 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]

5
 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) [SzR. 47. § (1) bek.]

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül:

amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 54. § (1) bek.]:

Tényállás:                                                                                                                                  Pontszám:

 Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban (A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5:) KPM-BM együttes rendelet, továbbiakban: KRESZ), [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont] 6
 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja]
 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy ]jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]
 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont]
 Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pontja]
 Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]
 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bekezdés]
5
  Irányjelzés szabályainak megszegése [KRESZ 29. §]
3
  Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § .(1) –(4) bek.]
  A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7) - (9) bek.]
  Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bekezdés] 
 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bekezdés c)-m), o)-u), y), valamint -z/1) és z/2) pont]
 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bekezdés d) pont] 2
 Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bekezdés c) k) pont]
 Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható! 1
 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bekezdés]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések 

 Tényállás: Bírság összege forintban: Pontszám:
 Az autópálya leállósávján történő haladás [K.R. 5. melléklet, 1. pont] 150 000.- 6
 Megállás az autópálya úttestén és leállósávján [K.R. 5. melléklet, 2. pont] 100 000.-
 A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 1. pont] 50 000.- 4
 A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 2. pont]

 

A járművel történő
megállásra és várakozásra:

A közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet:

Bírság összege forintban: Pontszám:
A megállás tilalmára

15. § (1) bekezdés a) pont

15. § (4), (7) bekezdése, ha az az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozik

40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m, pont

40. § (8) bekezdés, a pont

30 000.- 6

 

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban:
Pontszám:
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
 lakott területen
48. § (4) bekezdés 15 000.- 3 járművezető
 lakott területen kívül
30 000.-
 autóúton, autópályán 40 000.- 5

 És egy kis ráadás!

SEBESSÉG TÚLLÉPÉSEK Táblázatos megjelenítése

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban):

Bírság összege forintban:

Pontszám:
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

50 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

30 000.-

4 járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

45 000.-

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

60 000.-

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

90 000.-

6

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

130 000.-

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

200 000.-

8

g) 75 km/óra felett

300 000.-

50 km/óra felett - 100 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

30 000.-

4 járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

45 000.-

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

60 000.-

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

90 000.-

6

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

130 000.-

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

200 000.-

8

g) 105 km/óra felett

300 000.-

100 km/óra sebesség felett:

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

30 000.-

4 járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

45 000.-

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

60 000.-

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

90 000.-

6

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

130 000.-

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

200 000.-

8

g) 110 km/óra felett

300 000.-

 

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban: Pontszám: A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c), d) pont 100 000.- 8 járművezető
A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rend 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

 

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma (Ittas vezetés") A  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban: Pontszám: A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:
gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg a 0,500 véralkohol koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek 4. § (1) bekezdés c) pont 150 000.- 6

járművezető

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,500 véralkohol koncentrációnál magasabb, de 0,800 véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek 200 000.- 8
gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke meghaladja a 0,800 véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek 300 000.-

Pontrendszer hatálya alá nem tartozó egyes közigazgatási bírsággal súlytandó jogsértések

A járművel történő megállásra és várakozásra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban:
  A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a)-d) pont 30 000.-

 

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban: A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
  lakott területen 48. § (4) bekezdés 15 000.- utazó személy
  lakott területen kívül 30 000.-
  autóúton, autópályán 40 000.-

 

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma ('Ittas vezetés") A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege forintban: A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtónál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg a 0,800 véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t 4. § (4) bekezdés c) pont 30 000.- járművezető, hajtó
nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtónál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke meghaladja a 0,800 véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a,50 mg/l-t 60 000.-

 

 

Ugrás a lap tetejére